Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Palvelut | Asianajotoimisto Alfa Oy

Meillä on juridiikassa monialaista osaamista.

Nuoli alas

Palvelumme

Alfassa on laajat, syvälliset ja ajantasaiset tiedot niiltä aloilta, jotka luemme asianajajiemme erikoisosaamiseen. Toimistomme fokus on sellaisten toimeksiantojen hoitamisessa, joiden substanssin hallitsemme hyvin. 

Asianajajamme, juristimme ja lakimiehemme hoitavat työt alusta loppuun Tampereella.

Oikeudenkäynnit | Sopimukset | Yritysjuridiikka ja yrityskaupat | Tietosuoja ja GDPR | IPR ja teknologia | Työsuhde ja virkasuhde | Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen | Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat | Perintö ja perhe | Hallintoasiat

 

 

Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Alfan lakimiehillä on pitkä kokemus yrityskaupoista ja yritystoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Suosimme yrityskauppaprosessienkin läpiviennissä suoraviivaisia toimintatapoja. Avustamme asiakkaitamme mm. yhtiöiden perustamisissa, osakassopimusten laadinnassa, fuusioissa ja jakautumisissa sekä erilaisissa osakeyhtiön hallintoa, päätöksenteon menettelymuotoja ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Tunnemme myös muita yhtiömuotoja sääntelevät erityislait ja uuden säätiölain.
Lue lisää


 

  

Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat

Yhteyshenkilömme
Tiina Koskinen-Tammi I Leena Laurila

Voit lukea blogiamme aiheesta www.talojuristit.fi.

Avustamme asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä riitatilanteissa vaatimusten esittämisessä ja niihin vastaamisessa. Asiakkainamme on sekä asunnon ostajia että myyjiä. Valtaosa näistä riidoista liittyy kosteus- ja homevaurioihin, joita on löydetty kaupanteon jälkeen asunnon rakenteista. Kun asunnossa havaitaan vaurio tai virhe, ostajan on ryhdyttävä ripeästi selvittämään virhettä ja reklamoitava virheestä ja vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa.
Lue lisää


 

  

Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Tiina Koskinen-TammiLeena Laurila 

Voit lukea blogiamme aiheesta www.talojuristit.fi.

Hoidamme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä kiinteistöjen omistusjärjestelyistä urakkariitoihin. Laadimme kiinteistöjen kauppakirjoja ja lahjakirjoja sekä maanvuokrasopimuksia. Maapohjan omistajanvaihdoksia toteutetaan luovutustoimien lisäksi paljon myös perinnönjaoissa. Avustamme asiakkaitamme kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasitetoimituksissa. Jos maanmittaustoimiston kiinteistötoimituksessa tekemä päätös on kielteinen, avustamme päätöksestä valittamisessa maaoikeuteen.
Lue lisää


 

  

Oikeudenkäynnit

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen I Tiina Koskinen-Tammi I Leena Laurila 

Oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn menestyksekäs hoitaminen on asianajajiemme taitolaji, joka edellyttää paljon työtä ja asiakokonaisuuksien hallintaa. Parhaimman tuloksen saamme yhteistyöllä ja hyvällä valmistautumisella. Hallitsemme oikeudenkäyntimenettelyn kulkua ohjaavat säännöt ja esitämme asiasi tuomioistuimessa selkeästi ja hyvin jäsennettynä.
Lue lisää


 

  

Sopimukset

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Sopimus on tärkein asiakirja, jolla yritykset ja yksityishenkilöt voivat vaikuttaa keskinäisten oikeussuhteidensa järjestämiseen. Juristimme laativat tarvitsemasi sopimukset ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia sinun näkökulmastasi. Varmistamme, että sopimukseen sisällytetään kaikki merkitykselliset asiat ja kerromme sinulle selvästi havaitsemistamme riskeistä.
Lue lisää


 

  

Työsuhde ja virkasuhde

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Asianajajamme avustavat työoikeudellisissa kysymyksissä laaja-alaisesti. Laadimme ja kommentoimme työsopimuksia, salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia sekä tarvittaessa koko työpaikkaa koskevia asiakirjoja, kuten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Työnantajana on otettava huomioon useita eri lakeja. Neuvomme pulmatilanteissa, oli kyse sitten työsuhteen ehtojen muuttamisesta, työajasta tai vuosilomista, perhevapaista, palkitsemisjärjestelmistä, työturvallisuudesta tai työsuhteen päättämisestä.
Lue lisää


 

  

Perintö ja perhe

Yhteyshenkilömme
Leena Laurila

Meillä on kokemusta kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta sekä avioero-osituksista. Laadimme perukirjoja, perinnönjakokirjoja, testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja, avioehtosopimuksia, ositussopimuksia, avopuolisoiden välisiä sopimuksia ja lahjakirjoja. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on tällä oikeudenalalla korostunut merkitys.
Lue lisää


 

  

Tietosuoja ja GDPR

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Neuvomme asiakasyrityksiämme henkilötietojen käsittelyn ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten täyttämisessä, prosesseissa ja toimintatavoissa. Laadimme tietojenkäsittelysopimuksia ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia sinun näkökulmastasi sekä avustamme oikeiden käytänteiden luomisessa. Saat meiltä apua myös tietosuojaselosteiden laatimiseen ja henkilöstön kouluttamiseen.
Lue lisää


 

  

IPR ja teknologia

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet (Intellectual Property Rights eli "IPR") ovat keskeisessä roolissa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Lakimiehemme laativat asiakkaillemme mm. teknologiayhteistyösopimuksia, lisenssisopimuksia, salassapitosopimuksia, valmistuttamissopimuksia, konsulttisopimuksia ja ohjelmistosopimuksia, joissa IPR-kysymykset ovat merkittävässä osassa.
Lue lisää


 

  

Hallintoasiat

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Hallintolain mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Tälläkin hetkellä ajamiamme asioita on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Lue lisää