Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Taitava asianajaja Tampere | Asianajotoimisto Alfa Oy

Pidämme puoltasi.

Nuoli alas

Asianajotoimisto Alfa – kokeneita ja taitavia tamperelaisia juristeja


 

 

Tarvitsetko juridista apua?

Varaa aika 15 minuutin maksuttomaan konsultaatioon

Varaa aika

Ota yhteyttä

Onko sinulla juridisia kysymyksiä? Autamme mielellämme

Yhteydenottolomake

Soita

Alkukonsultaatio on maksuton

03 3142 9000

 

Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Yritysjärjestelyt, due diligence, yhtiöiden perustaminen ja osakassopimukset, rahoitus ja vakuudet, osakeyhtiön hallinto ja päätöksenteon moite. 
Lue lisää >>

Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat

Laatuvirheet asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa, mikrobivauriot, sisäilma, terveyshaitta, kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä, kuntotarkastajan vastuu, asuntojen välitys, asuinhuoneiston vuokraus. 
Lue lisää >>

Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen

Kiinteistötoimitukset ja maankäytön suunnittelu, kiinteistöyhtymät, kiinteistökaupat ja omistusjärjestelyt, kaavoitus ja rakennusluvat, rakennusurakat, pakkolunastus, ympäristöoikeudelliset kysymykset.
Lue lisää >> 

Oikeudenkäynnit

Laajat riita-asiat, välimiesmenettely, IPR-riidat markkinaoikeudessa, urakkariidat, kiinteistökauppa- ja asuntokauppariidat, työsuhderiidat, velkomuskanteet, vahingonkorvaukset rikosasioissa.
Lue lisää >>

Sopimukset

Liike-elämän sopimukset, kansainväliset hankinta- ja toimitussopimukset, agenttisopimukset, yhteistyö- ja lisenssisopimukset, yleiset sopimusehdot, kiinteistöjen ja osakkeiden kauppakirjat. 
Lue lisää >>

Työsuhde ja virkasuhde

Työsopimukset ja ehtojen muuttaminen, kilpailukielto ja salassapitosopimukset, työturvallisuus, työsuhteen päättäminen, yhteistoimintamenettely, perhevapaat ja tasa-arvo, työsuhteen tietosuoja ja yksityisyys. 
Lue lisää >>

Perintö ja perhe

Testamentit ja lahjat, edunvalvontavaltakirjat, sukupolvenvaihdokset, perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako, avioehdot, erottelu ja ositus, avopuolisoiden väliset sopimukset, verosuunnittelu. 
Lue lisää >>

Tietosuoja ja GDPR

GDPR, tietojenkäsittelysopimus, tietosuojaseloste, henkilötieto, henkilötietojen käsittely, käsittelyperusteet, rekisterinpitäjä, henkilötietojenkäsittelijä
Lue lisää >>

IPR ja teknologia

Patentit ja hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja toiminimet, tekijänoikeudet, yrityssalaisuudet, vilpillinen kilpailu, lisensointi, IPR-loukkaukset ja vahingonkorvausvaatimukset. 
Lue lisää >>

Hallintoasiat

Hallintomenettely, vaikuttaminen viranomaisen päätöksentekoon, asianosaisen kuuleminen, muutoksenhaku  hallinto-oikeudessa, hallintovalitus, kunnallisvalitus, kaavavalitus, virkasuhderiidat, kantelu. 
Lue lisää >>

Pidämme puoltasi.

 

  • Yrityksille, julkisyhteisöille ja yksityisille
  • Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • Hoidamme vain asioita, jotka tiedämme osaavamme hyvin
  • Laajat kontaktit ulkomailla rajat ylittäviä toimeksiantoja varten
  • Huolellisesti, ripeästi ja kustannustehokkaasti
  • Raportointi toimeksiannon etenemisestä ilman kapulakieltä
  • Jokaisella toimeksiannolla henkilökohtainen vastuujuristi
  • Olemme Suomen Asianajajaliiton jäseniä

Olemme asianajotoimisto Tampereella, tarjoamme: lakimies, asianajaja, varatuomari

"Asianajaja"-ammattinimike

 

Asianajaja on oikeudellisia palveluja tarjoava Suomen Asianajajaliiton valvonnan alainen lakimies, joka on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajotapaa. Kaikki Asianajotoimisto Alfan asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta löydät perustietoa maamme asianajajista ja heitä koskevista kelpoisuusvaatimuksista.